Aký bol rok 2022 s Flamingos?

Na začiatku nového roka je pre mnohých zvykom rekapitulovať rok predošlý. Poďte sa s nami ohliadnuť za našim FLAMINGOS ROKOM 2022. 

Začneme tým, čo už asi tušíte, keď nás sledujete. Naša škola nie je typickou jazykovou školou slovenčiny. Vyučovanie slovenského jazyka totiž nie je zamerané len na slovnú zásobu a gramatiku, ale aj na postupné spoznávanie slovenského dedičstva. Deťom sa snažíme priblížiť súčasné aj dávne slovenské tradície, preto do lekcií vkladáme aj informácie o sviatkoch a zvykoch toho ktorého obdobia. Okrem toho sa zoznamujeme so slovenskými reáliami a virtuálne objavujeme Slovensko.

Škôlkari sa na hodinách stretávajú s dramatizáciou známych detských rozprávok, učia sa slovenské pesničky, riekanky, kreslia, maľujú, tancujú. Neuveríte, ale spolu (aj keď každý inde) sme dokonca napiekli mafiny (síce nie slovenské, ale ľahko zvládnuteľné). Tiež sme vyrobili tradičnú slovenskú veľkonočnú, resp. vianočnú výzdobu!  

Mladšie deti sa zoznamujú s reáliami Slovenska prostredníctvom príbehov o rôznych mestách a pomocou virtuálneho cestovania po zákutiach ich „druhej“ domoviny. 

Starší pokročilí študenti pracujú na projektoch, ktoré im pomáhajú nielen rozvíjať slovnú zásobu a štylistiku, ale aj získavať nové poznatky o Slovensku. V diskusiách majú priestor vyjadriť aj svoj pohľad na rôzne aktuálne spoločenské témy. A ako vedia po slovensky argumentovať! Aj to je zručnosť, ktorú si cibríme na hodinách.   

A nielen to! Minulý rok sme pripravili aj niekoľko bonusových hodín, na ktorých sme sa zabavili a tiež veľa zaujímavého dozvedeli. Cieľom „bonusoviek“ je vytvoriť uvoľnenú atmosféru, v ktorej ide objavovanie a hra ruka v ruke s nadväzovaním kamarátstiev medzi našimi „plameniakmi“ z rozličných kútov sveta. 

Pre najmenších žiakov sme na bonusovke zdramatizovali rozprávku Jež a koza rohatá.  Výborne sme sa zabavili aj na decembrovej bonusovej hodine, kde sme vyrobili dekorácie a cukríky pre Mikuláša a vyskúšali aj ďalšie zábavné mikulášske aktivity.

Bonusovka pre začiatočníkov bola venovaná hľadaniu pokladov ukrytých v domácnostiach študentov. Deti si vylepšovali slovnú zásobu, vytvárali slovenské komiksy a nenápadným spôsobom si osvojili aj pár slovenských frazeologizmov. 

Pokročilejší žiaci si užili mimoriadne kreatívne bonusovky s Dávidom Králikom, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho slovenského učiteľa na diaľku v roku 2020. 

Príbeh o Chybe, ktorá sa volala „Chiba„, vytvorený a napísaný Dávidom priamo pre našich plameniakov, bol zameraný na správne pochopenie prečítaného textu a určenie správnej časovej línie deja. 

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (17. novembra) sme v spolupráci s Dávidom pripravili bonusovku, kde sme deťom priblížili rozdiely v živote pred a po roku 1989. Deti pomocou obrázkov, pesničiek a ďalších materiálov objavovali a uvedomovali si význam slova SLOBODA.

Na špeciálnej májovej bonusovke mali deti možnosť stretnúť a „vyspovedať“ najlepšiu plavkyňu v histórii Slovenska Martinu Moravcovú. Otázok nebolo konca kraja! Veľmi zaujímavé bolo aj počuť, ako sama Martina zvláda dvojjazyčnú výchovu (anglicko-slovenskú) svojich detí. 

Keďže mnohí z našich žiakov žijúcich v zahraničí cestujú cez dovolenky na Slovensko, na bonusovke Úniková hra sa zoznámili s vlastivedou. Odomykaním zakódovaných kľúčových zámkov sme odhaľovali krásy našej domoviny pri virtuálnych potulkách S-LOVE-NSKOM. Tak si deti mohli naplánovať, kam sa pôjdu pri najbližšej ceste domov pozrieť aj naživo.  

Na ďalšej bonusovke sme o Slovensku pripravili virtuálnu stolovú hru. Môžete si ju zahrať aj vy, keď kliknete na: https://view.genial.ly/623ef46326682e0018f73beb/interactive-content-slovencina-od-flamingos-pre-svet-plny-lasky.

V rodisku našej školy na Cypre naďalej organizujeme aj osobné stretnutia so slovenskými rodinami, ktoré majú druhý domov tu na ostrove. Minuloročný Deň detí (1.6.) sme oslávili na pláži, kde sme súťažili v športe, stavali slovenské hrady z piesku a zahrali sa hru „Cukor, káva, čokoláda, čaj, rum, bum“ (kto si pamätá?). 

Deň detí 2022, Larnaka, Cyprus

Predvianočné stretnutie krajanov sa tiež nieslo v slovenskej atmosfére. Špeciálne pozvaní hostia nám priniesli kúsok domoviny v krásnom vystúpení, kde zazneli známe aj menej známe piesne zo všetkých kútov Slovenska. Dielničky s pesničkami a hrami, zdobenie medovníkov, tvorenie vianočných ozdôb a obrázkov a najmä návšteva a darčeky od Mikuláša potešili našich najmenších.

Už tradične sme aj tento rok usporiadali vzdelávací seminár pre pedagógov a tím školy. Obohacujúce prednášky, skúšanie rôznych jazykových aktivít a edukačných nástrojov, výmena skúseností, diskusie, inšpirácie. Výsledok? Celá kopa inovačných nápadov a zlepšení! Už sa tešíme, ako ich budeme postupne implementovať do našich hodín. Nechajte sa prekvapiť!

Seminár 2022, Aphrodite Hills, Pafos, Cyprus

Do roka 2023 sme vstúpili s pocitom, že náš sen o sprostredkovaní slovenského jazyka do všetkých kútov sveta, o spájaní slovenskej komunity v zahraničí a o spolu-objavovaní slovenského dedičstva sa stal skutočnosťou. My, celý tím školy, sa nevieme dočkať na ďalšie spoločné objavy, pravidelné hodiny, projekty, bonusovky a akcie, ktoré sú obohacujúce a náučné rovnako pre nás ako pre našich plameniakov. Ak by ste si chceli aj vy pozrieť a vyskúšať, ako to v našej Flamingos rodine vyzerá, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

      Váš tím školy Flamingos