Spoločnosť Flamingos-Slovak School in Cyprus. zriadenou podľa práva Cyperskej republiky dňa 17 Mája, 2016, so sídlom 12 Esperidon Street, 1087 Nicosia, Cyprus, Reg. č.: 388, spoločnosť zriadená podľa práva Cyperskej republiky („prevádzkovateľ“ alebo „my“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje („“ alebo „osobné údaje“) návštevníkov webovej stránky https://flamingosschool.com/ („dotknutá osoba“ alebo „používateľ“ alebo „Vy“), ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“ alebo „Nariadenie“) ako aj s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“). 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. nová tretia strana, úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií. 

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť a zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami. 

V prípade iných ako hore uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne na základe zákona. 

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany, avšak s určitými časťami našich webových stránok sa môžu po takomto zablokovaní cookies vyskytnúť problémy. 

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR. 

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty, ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Na úvodnej strane cookies lišty (prvá vrstva) vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Sú vám ponúknuté možnosti spravovania zberu cookies. Kliknutím na tlačidlo „AKCEPTOVAŤ VŠETKY“ vyjadrujete váš súhlas s používaním všetkých cookies vrátane analytických a marketingových cookies (t. j. nielen cookies, ktoré sa spracúvajú na právnom základe zákon, ale aj cookies, ktoré sú spracúvané na právnom základe súhlas), ktoré na našej webovej stránke používame. Pri výbere tretích osôb – našich partnerov v analytickej a reklamnej oblasti – dbáme na to, aby tieto subjekty garantovali požadovanú úroveň ochrany OÚ v Európskej únii. 

1

V prípade, ak si neželáte aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo „ZAMIETNUŤ VŠETKY“, ktoré znamená, že budeme spracúvať len nevyhnutne potrebné cookies. 

Ak si neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť aj na tlačidlo „NASTAVENIA COOKIES“, ktoré vás presunie do druhej vrstvy našej cookies lišty umožňujúcej spravovanie preferencií. 

Naša webová stránka používa nasledovné druhy cookies, ktoré sme zaradili do troch základných kategórii: 

A. NEVYHNUTNE POTREBNÉ TECHNICKÉ SÚBORY COOKIES 

Nevyhnutne potrebné technické súbory cookies („technické cookies“) vám umožňujú pohybovať sa na našej webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Do tejto kategórie zaraďujeme aj funkčné cookies, ktoré sa tvoria ako reakcia na úkony, ktoré ako používateľ aktívne urobíte na našej webovej stránke ako aj cookies potrebné na ochranu webovej stránky. 

Technické cookies sú nevyhnutné pre používanie našej webovej stránky. Ich hlavnou funkciou je napr. uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení, zaručenie bezpečnosti, predchádzanie podvodom a odstraňovanie chýb a iné. 

Používanie technických a funkčných cookies na našej webovej stránke je možné aj bez vášho súhlasu. Z tohto dôvodu nemôžu byť technické alebo funkčné cookies zapnuté ani vypnuté v cookies lište, ktorá vám umožňujete individuálne spravovať vaše preferencie na našej webovej stránke. Vo svojom prehliadači však môžete cookies vypnúť kedykoľvek, takýto úkon však môže znamenať problémy s funkčnosťou našej webovej stránky pri vašom prehliadaní. 

Účel spracovania OÚ: ukladanie alebo prístup k informáciám na zariadení a zabezpečovanie riadnej funkčnosti, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našej webovej lokality, riadne využívanie webovej stránky. 

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy 

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby, jednotlivé funkcionality webovej stránky a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, poskytovateľ riešenia cookies lišty – OneTrust 

Používame nasledovné technické cookies na našej webovej stránke: https://flamingosschool.com/ 

NÁZOV SÚBORU COOKIEÚČEL POUŽÍVANIA DOBA UCHOVÁVANIA
_GRECAPTCHA Ochrana webovej stránky zabezpečovaná 5 mesiacov 27 dníspoločnosťou Google – ochrana pred malvérom 

OptanonConsent Správa cookies lišty od OneTrust 365 dní 

B. ANALYTICKÉ A ŠTATISTICKÉ COOKIES 

Analytické a štatistické cookies nám umožňujú, aby sme vás spoznali pri návrate na našu webovú stránku a umožnili vám ponúknuť vylepšené a viac personalizované funkcie, ako napr. zapamätanie si vašich preferencií. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie a nemôžu sledovať pohyby užívateľov na iných webových stránkach. Slúžia hlavne na analytické účely (napr. štatistiky v rámci 

2

Google Analytics), príp. na uľahčenie toku informácií z prevádzkovateľovho webu smerom k používateľom (informácie o možných aplikáciách na stiahnutie a pod.). 

V rámci našich analytických činností zaznamenávame najmä počet vašich návštev našej webovej stránky, počet otvorených podstránok, dobu strávenú na našej webovej stránke, poradie navštívených stránok a hľadané výrazy, ktoré vás k nám priviedli. Účelom našich analytických činností je snaha prispôsobiť sa potrebám našich používateľov a optimalizovať našu ponuku. 

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby. 

Používame nasledovné analytické a štatistické cookies na našej webovej stránke: https://flamingosschool.com/ 

NÁZOV SÚBORU COOKIEÚČEL POUŽÍVANIA DOBA UCHOVÁVANIA
_ga_8TGMJTBYXG Analýza používania webovej stránky 365 dnízabezpečovaná spoločnosťou Google 
_ga Analýza používania webovej stránky 6 týždňovzabezpečovaná spoločnosťou Google 
_gid Analýza používania webovej stránky 365 dnízabezpečovaná spoločnosťou Google 
_gat_gtag_UA_174779129_1  Analýza používania webovej stránky 1 minútazabezpečovaná spoločnosťou Google 
__ga_ZET8874JD3 Analýza používania webovej stránky 365 dnízabezpečovaná spoločnosťou Google 

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, poskytovateľ IT služieb a/alebo poskytovania podpory pri správe cookies, Google, Meta Platforms Ireland Limited, poskytovateľ riešenia cookies lišty – OneTrust. 

C. MARKETINGOVÉ A RETARGETINGOVÉ SÚBORY COOKIES 

Marketingové cookies využívame okrem iného aj na profilovanie a to spôsobom, že sa zaznamenávajú aktivity používateľa na našej webovej stránke, navštívené stránky a odkazy, na ktoré ste klikli za účelom presnejšieho cielenia reklamného obsahu dostupného na našej webovej stránke. Tieto cookies sa používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a na meranie efektívnosti reklamných kampaní. Ich hlavnou funkciou je napr. výber základných reklám, výber personalizovaných reklám, vytvorenie profilu personalizovaného obsahu, výber personalizovaného obsahu, technické doručovanie reklám alebo obsahu, porovnávanie a kombinovanie off-line zdrojov údajov, prepojenie rôznych zariadení, prijímanie a používanie automaticky odosielaných charakteristík zariadenia na identifikáciu, používanie presných údajov o geografickej polohe (ak súhlasíte) a i. 

Ak nám teda udelíte súhlas so spracovaním marketingových cookies, tieto cookies môžeme spájať s informáciami o vašich aktivitách na našej webovej stránke – napr. s prihlásením sa k odberu určitého typu informácií, o ktoré máte záujem. Účelom tohto spájania je naša snaha ponúknuť vám personalizované služby, personalizovaný obsah a personalizované reklamy. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 

Účel spracovania OÚ: výber základných reklám, výber personalizovaných reklám, vytvorenie profilu personalizovaného obsahu, výber personalizovaného obsahu, technické doručovanie reklám alebo obsahu, porovnávanie a kombinovanie off-line zdrojov údajov za účelom doručovania marketingového odkazu. 

3

Právny základ spracovania OÚ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby. 

Používame nasledovné marketingové a retargetingové cookies na našej webovej stránke: https://flamingosschool.com/ 

NÁZOV SÚBORU COOKIEÚČEL POUŽÍVANIA DOBA UCHOVÁVANIA
_fbp Marketingová a analytická cookies tretej strany pre 3 mesiacepotreby tzv. Facebook Pixel nástroja poskytovaného spoločnosťou Meta Platform Ireland Limited 
fr Zobrazovanie relevantnej reklamy od spoločnosti 3 mesiaceMeta Platform Ireland Limited 

Príjemcovia: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, poskytovateľ IT služieb a/alebo poskytovania podpory pri správe cookies, Google, Meta Platforms Ireland Limited, poskytovateľ riešenia cookies lišty – OneTrust. 

OSOBITNE K SLUŽBÁM TRETÍCH STRÁN, KTORÉ POUŽÍVAME NA ANALYTICKÉ, ŠTATISTICKÉ A MARKETINGOVÉ ÚČELY 

Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické, štatistické a marketingové účely 

Služba Google Analytics od spoločnosti Google 

Webová stránka prevádzkovateľa využíva na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky. 

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. 

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. 

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. 

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia. 

Služba Custom Audiences a služba Konverzia od spoločnosti Meta 

Custom Audiences (vlastné publikum) 

4

Facebook Pixel používame na marketingové účely. To nám umožňuje, aby používatelia našej webovej stránky videli záujmovo orientované reklamy pri svojej návšteve sociálnej siete Facebook alebo iných webových stránok, ktoré tento nástroj taktiež využívajú. Touto cestou sledujeme záujem o zobrazovanie reklám, ktoré vás zaujímajú, aby sme pre vás obsah našej webovej stránky alebo našich ponúk urobili zaujímavejším. 

Konverzia 

Používame Facebook Pixel, aby sme zabezpečili, že naše reklamy na Facebooku zodpovedajú potenciálnemu záujmu užívateľov. V rámci nástroja Facebook Pixel je inkorporovaná funkcionalita vyhodnocovania konverzií, ktorá pre nás predstavuje cenný nástroj vyhodnocovania efektivity našich reklamných aktivít. Pomáha nám sledovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že zistíme, či boli užívatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku. 

Z dôvodu používania týchto marketingových a analytických nástrojov váš prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom Facebooku, avšak len v prípade, ak vyjadríte súhlas s cookies tretej strany – Facebooku. Tento súhlas viete vyjadriť spôsobom, že zaškrtnete v našej cookies lište PRIJAŤ VŠETKY alebo individuálne v rámci nastavenia vašich preferencií v druhej vrstve našej cookies lišty. 

V priebehu integrácie nástroja Facebook Pixel, Facebook získava informácie o tom, že ste si vyžiadali príslušnú webovú stránku našej internetovej prezentácie alebo klikli na našu reklamu. Pokiaľ ste zaregistrovaný v službe Facebook, spoločnosť Meta priradí vašu návštevu k vášmu účtu. 

Spracúvanie OÚ spoločnosťou Meta sa riadi Podmienkami spracúvania OÚ Facebooku. Osobitné informácie a detaily o Facebook Pixel a jeho funkciách môžete nájsť v oblasti nápovede pre Facebook. 

Službu Facebook Pixel zabezpečuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. 

So spoločnosťou Meta sme spoločne zodpovední za spracúvanie OÚ a odovzdanie údajov v rámci týchto nástrojov. Tieto zahŕňajú nasledovné účely: 

a) vytváranie individualizovaných alebo vhodných reklám a ich optimalizácia, b) doručovanie obchodných informácií a transakčných správ (napr. prostredníctvom messengeru). 

Nasledujúce procesy nie sú pokryté spoločnou kontrolou: 

a) za spracúvanie osobných údajov, ktoré prebieha po zbere a prenose, nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Meta, 

b) za prípravu správ a analýz v agregovanej a anonymizovanej podobe v našom internom správcovskom účte Facebooku pre naše interné potreby, zodpovedá naša spoločnosť. 

Uzatvorili sme so spoločnosťou Meta dohodu o spoločných prevádzkovateľoch, ktorú nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Táto dohoda definuje príslušné zodpovednosti za splnenia povinností podľa Nariadenia, pokiaľ ide o spoločných prevádzkovateľoch. 

Kontaktné údaje na spoločného prevádzkovateľa – Meta a zodpovednej osoby na ochranu OÚ v spoločnosti Meta nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy. V zmysle dohody spoločných prevádzkovateľov, Facebook môže byť použitý ako kontaktné miesto na výkon práv dotknutej osoby. Jurisdikcia práv dotknutých osôb nie je obmedzená. 

Ďalšie informácie o tom ako spoločnosť Facebook spracúva OÚ, vrátane ich právneho základu a ďalšie informácie o právach dotknutých osôb nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy. 

5

Informácie o podmienkach zabezpečenia údajov v rámci Facebooku nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms a o spracovaní na základe štandardných zmluvných doložiek nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. 

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Meta môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia. 

Funkcia „Facebook vlastné publikum“ môže byť deaktivovaná v nastavení cookies a po prihlásení používateľa tu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#. 

Odkazy na sociálne médiá 

Naša webová stránka obsahuje odkazy na sociálne siete, aby vám v prípade záujmu umožnila jednoduché spojenie s vašim používateľským kontom alebo vami zvolenou sociálnou sieťou. 

V záujme ochrany vašich OÚ pri navštevovaní našich webových stránok nepoužívame pluginy sociálnych médií. Namiesto toho sú do našich webových stránok zakomponované odkazy HTML, umožňujúce jednoduché zdieľanie na rôznych platformách sociálnych médií. Zakomponovanie odkazu bráni vytváraniu priamych prepojení s rôznymi sieťovými servermi sociálnych médií pri otváraní stránok na našej webovej lokalite. Po kliknutí na niektoré z tlačidiel sa otvorí okno prehliadača, ktoré používateľa presmeruje na webovú lokalitu poskytovateľa príslušnej služby, kde môže používateľ (po prihlásení sa) použiť napríklad stlačením ikony danej sociálnej siete/média. 

Ak ste súčasne s tým, ako sledujete obsah našej webovej stránky, prihlásený do svojho používateľského konta v rámci určitej sociálnej siete a vykonáte určitý úkon na našej webovej stránke (napr. kliknete na tlačidlo „Zdieľať tento inzerát na Facebooku“ alebo kliknete na piktogram určitej sociálnej siete) bude možné okamžité priradenie návštevy našej webovej stránky do vášho profilu na danej sociálnej sieti. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam budú v rámci vášho profilu. Ak chcete zabrániť takému okamžitému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej webovej stránky do vášho profilu, musíte sa odhlásiť z vášho účtu príslušného poskytovateľa, pred tým, ako urobíte úkon, ktorým aktivujete zber cookies tretej strany – daného prevádzkovateľa sociálnej siete. 

Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu spracúvania údajov, o ďalšom využití vašich OÚ poskytovateľom služby a jeho webovými stránkami, ako aj o vašich právach a možných nastaveniach na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov zverejnenom poskytovateľom príslušnej služby. 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Všeobecne k spracovávaniu OÚ – COOKIES 

Vezmite prosím na vedomie, že prevázkovateľ využíva služby tretích strán, aby sa dozvedela o používaní jej webových stránok s cieľom optimalizovať vaše používateľské skúsenosti a zobraziť reklamu mimo webovej stránky prevádzkovateľ. Tieto tretie strany (vrátane napr. reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako sú služby analýzy webovej prevádzky a i.) môžu tiež používať súbory cookies, v rámci vlastných pravidiel spracúvania OÚ. 

Súhlas so spracúvaním OÚ môžete kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, prečítajte si nižšie uvedené ustanovenia. Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo vašich zariadeniach a nakonfigurovať váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou 

6

nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača. 

Prevádzkovateľ nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracúvania OÚ. Prevádzkovateľ neuskutočňuje priamo prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru), tento prenos však môže byť vykonávaný našimi partnermi ako je Google a Meta. Prevádzkovateľ nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania. 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania OÚ právnym základom zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností RED DOT CONSULTING, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov. 

V súvislosti so spracúvaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva: 

1. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie (prístup), či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ; 

2. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ; 

3. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa vymazanie/likvidáciu OÚ ak: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, b) v prípadoch, keď boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka; 

c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu; 

d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne; 

e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané; 4. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania OÚ ak: a) dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť OÚ; 

b) spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; 

5. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď: 

a) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo 

b) na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by spoločnosť prevádzkovateľa vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie); 

6. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu OÚ SR. 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS 

7

V prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. 

Súhlas so spracúvaním OÚ môžete kedykoľvek odvolať a to: 

– ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo vašich zariadeniach a nakonfigurovať váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača. 

– na našej webovej stránke v dolnej časti prostredníctvom opätovného vyvolania cookies cez ikonu cookies lišty. 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u osoby zodpovednej za ochranu OÚ na adrese gdpr@flamingosschool.com alebo formou doporučeného listu doručeného Flamingos-Slovak School in Cyprus, 12 Esperidon Street, 1087 Nicosia, Cyprus. Do predmetu e-mailu aj listu odporúčame uviesť “Osobné údaje – COOKIES“. 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), Flamingos-Slovak School in Cyprus má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním OÚ sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť Flamingos-Slovak School in Cyprus, 12 Esperidon Street, 1087 Nicosia, Cyprus, a to u osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov na gdpr@flamingosschool.com. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Office of the Commisioner for Personal Data Protection of Cyprus, http://www.dataprotection.gov.cy/.