Naši učitelia

Martin Hoľko

Ahojte, volám sa Martin a som jedným z tých šťastlivcov, pre ktorých učenie nie je prácou, ale zábavou a životným poslaním. 

Okúsiť pocit, keď s niekým zdieľate svoje vedomosti a skúsenosti, je na nezaplatenie… Mám rád šport, cestovanie, históriu, spánok a úsmev na tvárach ľudí. Hneď po vysokej škole som začal učiť a ešte ma to neprestalo baviť. Strávil som sedem rokov na gymnáziu a tri roky na základnej škole. Najradšej som mal exkurzie, kde sa vzdelávanie prelínalo so zábavou a zážitkami. Učenie vonku v parku historického centra mesta malo svoje neopakovateľné čaro. Mal som tú možnosť pracovať s ľuďmi z „tretích krajín“, kde sme sa popri rôznych aktivitách venovali aj slovenčine. Rád spomínam na lektorovanie dospelých. Tí, keď sa dostali do rolí žiakov, svojim správaním vôbec nezaostávali za deťmi v škole. Patrím do tímu, ktorý vyučuje na školách formou zážitkových workshopov. Momentálne online formou.

Som presvedčený o tom, že zážitkové a praktické vyučovanie by malo tvoriť základ edukácie na všetkých vzdelávacích inštitúciách. Jednotlivé predmety by sa mali vzájomne prekrývať a dopĺňať, nie izolovať. Výučba slovenského jazyka má oproti mnohým predmetom tú výhodu, že sa cez ňu dá spoznať kultúra, história, geografia či rôzne zaujímavosti špecifického, no krásneho Slovenska.

Lenka Hanusová

Ahojte, volám sa Lenka a jednou z mojich najväčších radostí v živote je práca s deťmi.

Po štúdiu na gymnáziu som sa rozhodla svoj život nasmerovať ku školstvu. Počas štúdia biológie a fyziky som zistila, že ma to tiahne k menšej vekovej kategórii a tak som sa rozhodla pre prácu s deťmi v materskej škole. Následne som si počas svojej 6 ročnej praxe dokončila vysokú školu.

Som jeden z tých pedagógov, ktorých práca nielen baví, ale vyslovene napĺňa. Cítim, že práca s deťmi je mojim poslaním a nemenila by som ju za nič na svete. Každé dieťa je unikát a potrebuje individuálny prístup a ja sa svojou prácou s deťmi snažím nájsť jedinečnosť každého dieťaťa a vytvoriť prostredie, v ktorom môže každé dieťa vyniknúť.

Rada objavujem s deťmi krásu slovenčiny pomocou hier, piesní a básni. Milujem dramatizovanie a hry s bábkami. Mojou najkrajšou odmenou je, keď sa deti tešia na moje hodiny a keď im dokážem vyčarovať úsmevy na tváričkách.

Teším sa na vás a vaše ratolesti!

Juliana Molnarová

Ahojte, volám sa Juliana. Som učiteľkou slovenského jazyka. Moje povolanie vnímam ako poslanie, pomocou ktorého môžem ukázať mladým ľuďom krásu a malebnosť nášho jazyka, krajiny, ale aj celého sveta a previesť ich nevšednou cestou vzdelania.

Práca s deťmi je pre mňa tou najzaujímavejšou a zmysluplnou činnosťou, pri ktorej nielen odovzdávam poznatky deťom, ale aj sama si rozširujem svoje obzory o jedinečný detský pohľad na svet. A to ma na tejto práci najviac baví!

Po vysokoškolskom štúdiu som začala učiť na základnej škole, kde sme spolu so žiakmi objavovali krásy nášho jazyka, histórie a kultúry. Na svojich hodinách sa snažím do praxe uviesť myšlienku Jána Amosa Komenského: „škola hrou“. Vzdelávanie by malo byť pre žiakov pútavé a príťažlivé, a preto sa ich usilujem zaujať hrami, cvičeniami, projektami, názornými ukážkami a praktickými činnosťami.

Mojím cieľom je zapôsobiť na žiakov, aby ich „učenie“ bavilo a motivovalo. Odmenou za moje úsilie sú usmiate tváre detí, hrdé na svoje nové objavy a nové znalosti.

Zdenka Valeková

Ahojte, som učiteľka, špeciálna pedagogička, no v prvom rade som mama. Deťom pomáham objaviť ich vlastný potenciál, som ich sprievodca na ceste poznaním. Vnútorná motivácia k učeniu je hnací motor vzdelávania. Moja práca spočíva vo vytvorení podnetného a bezpečného prostredia na vzdelávanie.

Verím v jedinečnosť každého a ako ku jedinečnému pristupujem ku každému svojmu žiakovi. Robíš chyby? Tak som tu správne. Chybami sa človek učí a čo viac, je tolerantnejší k nedokonalosti druhých.

Čomu sa ešte venujem? Koučing vo vzdelávaní je zaujímavá cesta k vlastnému vytýčenému cieľu. Poskytujem poradenstvo rodičom, učiteľom, žiakom. Poskytujem konzultácie rodičom a žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Pomáham im lepšie porozumieť sebe samému a mať sa viac rád.

Aktuálne pracujem ako interná expertka pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Nie som expertka na všetko, preto sa neustále vzdelávam a učím nové veci. Verím v tímovosť a spoluprácu.

Vo voľnom čase sa venujem rôznorodým aktivitám. To mi umožňuje byť na jednej vlne s ľuďmi, ktorých láka šport, adrenalínové zážitky, čítanie. Milujem turistiku, bicyklovanie, plávanie, lyžovanie. V prírode dokážem dobiť baterky a načerpať nové sily. Môj najkrajší zážitok je spojený s výstupom na Gerlachovský štít, pýchu našich veľhôr.

Slovenčina je môj rodný jazyk. Spája sa mi nielen so schopnosťou komunikovať, ale aj s poznaním kultúrneho a prírodného dedičstva krajiny.

Stanislava Michalková

Ahojte plameniaci,

Volám sa Stanka. Som mamou dvoch už dospelých detí. Už ako malá som túžila byť učiteľkou v materskej škole. Môj detský sen si plním aj dnes. Viac ako 20 rokov som učiteľka a tiež druhá mama v materskej škole. Okrem toho sa venujem aj žiakom v základnej škole, ktorí majú špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby a potrebujú špeciálneho pedagóga. Moja práca je moja radosť, poslanie.

V každej rozprávke, hre, príbehu objavujem s deťmi krásu slovenského jazyka, rozvíjam vyjadrovacie schopnosti, správnu výslovnosť, potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, potrebu preberať na seba primeranú zodpovednosť. Podporujem jedinečnosť detí, zdravé sebavedomie a sebaistotu. Uplatňujem tvorivosť, environmentálne cítenie, návyky súvisiace so zdravým životným štýlom. 

Vo voľnom čase sa venujem športu, v zime lyžovaniu, bežeckému lyžovaniu, fitnes. Rada jazdím na motorke, počúvam modernú i klasickú hudbu, milujem muzikál, históriu a návštevy kultúrnych pamiatok.

Odmenou pre mňa je, keď sa deti tešia na stretnutie so mnou, keď sa chcú pochváliť, čo sa im podarilo a čo už vedia a poznajú aj vďaka môjmu prístupu k nim a ich túžby spoznávať.

Teším sa na vás a na naše spoločné chvíle.

Ivana Cigániková

Ahojte! Volám sa Ivana, som učiteľkou a lektorkou slovenčiny. Som jedným z tých šťastlivcov, ktorým sa splnil v povolaní ich detský sen. Stať sa učiteľkou bola moja túžba už od prvého ročníka základnej školy po vzore mojej prvej pani učiteľky. Práca je pre mňa dodnes veľkou radosťou a naplnením.

Vyštudovala som slovenský jazyk a literatúru, katechetiku a geografiu. Som aktívny človek, stále niečo robím, vzdelávam sa, čítam, ale  nepohrdnem ani spánkom.

Mám tri skvelé deti (ako všetky deti na svete) a úžasného manžela, ktorí ma stále „držia v strehu”, aby som sa ani svojim žiakom príliš nevzdialila a zostala s nimi na rovnakej vlnovej dĺžke ako s rovnocennými partnermi. Občas na nich „skúšam” kadejaké aktivity a oni mi dávajú vzdelávacie tipy ako učiť s nadšením a pre radosť.

Okrem klasickej výučby v triede, veľmi rada chodím so svojimi žiakmi na rôzne exkurzie, výlety či do divadla. Som presvedčená, že zážitky a čokoľvek nevšedné a netradičné nás posúva vpred a nesmierne obohacuje.

Popri učeniu na základnej škole učím slovenčinu aj dospelých cudzincov v jazykovej škole. Veľmi oceňujem ich húževnatosť, obdiv, s akým vzhliadajú k slovenčine a k našej krajine. Aj preto som hrdá, že žijem na Slovensku. Taktiež mi je cťou a radosťou, že môžem svoju lásku k Slovensku a slovenčine zdieľať s deťmi našej Flamingos školy a na oplátku sa veľa nového môžem naučiť ja od nich.

Náš manažment tím

Marieta Gundová

RIADITEĽKA A ZAKLADATEĽKA ŠKOLY

Ahojte, volám sa Marieta, som zakladateľkou a riaditeľkou školy Flamingos. Narodila som sa na Slovensku, ale vďaka mojim rodičom, mojej kariére a mojej vášni ku cestovaniu, som väčšinu svojho života prežila v zahraničí. Žila som a pracovala v Ázii, USA, Európe, na Blízkom východe, okrem toho som navštívila aj mnoho iných krajín ako turista/cestovateľ. 

Zuzana Nicolaou

Manažér

Ahojte, moje meno je Zuzka. Osud ma zavial na Cyprus, kde som popri štúdiu spoznala lásku svojho života a tak sa tento stredomorský ostrov stal mojim domovom. Moje dve dcérky a čerstvá káva sú mojou najväčšou radosťou. Okrem toho milujem bryndzové halušky a rozhovory s kamarátmi krajanmi.