Načo je dobré vedieť frazeologizmy?

Je pravda, že dohovoriť sa je možné aj bez znalosti fráz a slovných spojení, ktoré častokrát na prvý pohľad nemajú ani hlavu, ani pätu. Myslím si ale, že trafím klinec po hlavičke, keď poviem, že je to podobné ako jesť halušky bez soli. Je to jedlé, ale niečo tomu chýba. Frazeológia je takou „soľou“ komunikácie, naša reč je používaním frazeologizmov oveľa bohatšia a zaujímavejšia.

Určite ste niekedy niekomu chceli zniesť aj modré z neba, no poniektorí vám pília ušilezú na nervy. Ak vám niečo hovoria vaši najbližší, tak ste samé ucho, no pri niektorých témach by ste najradšej vzali nohy na plecia. Niekto chce spraviť dieru do sveta, iný sa dostane z blata do kaluže.

Viete si všetky tieto frazeologizmy aj reálne predstaviť? Že nie? Ani netreba.

Frazeologizmus je totiž ustálená jazyková jednotka, ktorá má obrazný a nerozložiteľný význam, často expresívny. Frazeologizmy sa používajú v bežnej i umeleckej reči. Neznalosť frazeologizmov nám môže pripraviť poriadne horúce chvíle. Existencia frazeologizmov v jazyku reflektuje, na akú úroveň sa dostala spoločnosť pri odzrkadľovaní jednotlivých životných javov.

Možno si lámete hlavu nad tým, ako sa tieto frazeologizmy do nášho jazyka dostali. Skúsme vyriešiť tento gordický uzol.

Tieto slovné spojenia majú rôzny pôvod. Niektoré vznikli už dávno v minulosti a vymysleli ich ľudia na základe svojej vlastnej skúsenosti a života. Zachovali sa ako súčasť ľudovej slovesnosti a tradovali sa z pokolenia na pokolenie (vziať nohy na plecia). Iné sme prebrali z literárnych diel alebo citátov historických postáv (kocky sú hodené). Dokonca poznáme aj frazeologizmy prevzaté zo starovekej gréckej a rímskej histórie a mytológie (gordický uzol, Achillova päta, Ariadnina niť) alebo z biblických a kresťanských prameňov (múdry ako Šalamún, starý ako Matuzalem, mať svoj kríž).

Nech je ako chce, používaním frazeologizmov v hocijakom jazyku sa naše vyjadrovanie stane pestrejšie, zaujímavejšie a často aj zábavnejšie. Berte to ako také čarovanie so slovíčkami,  ktorým obohacujeme aj slovnú zásobu našich ratolestí. Aby zvládali komunikovať ľavou zadnou a mali ktorýkoľvek jazyk v malíčku.

Vaša Juliana Molnarová