Ako a prečo používame interaktívne appky a hry?

Predstavte si položiť pred dieťa výtlačok úloh s gramatickými cvičeniami alebo učebnicu. Poznáte? A teraz si predstavte online puzzle, doplňovačky, súťažné kvízy, obrázkové karty, zábavné videá, hovoriacich avatarov, hádanky, či online hry… Že jedno je učenie a druhé zábava? No nemalo by byť učenie tak trochu aj hrou? Navyše v škole, do ktorej sa chodiť nemusí?

Presne to máme na mysli, keď pripravujeme interaktívne aplikácie a cvičenia na naše hodiny. Našim hlavným cieľom je nielen vyvolať u detí záujem o slovenčinu, ale najmä vytvoriť pozitívne emócie a zážitky spojené so slovenským jazykom a kultúrou. A nič nás neteší viac ako vidieť, že sa žiaci na hodine zapájajú a že sa na hodiny tešia.

Zábava ale nie je to jediné, čo chceme na hodine dosiahnuť. Moderné edukačné aplikácie je spojenie príjemného s užitočným. Kým učiteľ použitím online cvičenia sleduje vzdelávací cieľ hodiny, žiaci sa dobre zabavia, súťažia medzi sebou alebo sa hrajú bez toho, aby vedeli, že sa vlastne aj učia.

Online cvičenia sú skvelým nástrojom na rozvíjanie slovnej zásoby a precvičenie si rôznych gramatických javov. Zložité memorovanie, písanie diktátov, vypĺňanie gramatických úloh či memorovanie nových slov sa mení na objavovanie a hru. Takto získané poznatky sa dlhšie uchovajú v pamäti a dieťaťu sa spájajú s príjemnými spomienkami.

Interaktívne nástroje môžeme navyše využiť v ľubovoľnej fáze hodiny – ako motiváciu, precvičenie nového učiva, upevnenie a zopakovanie prebratého učiva, či dokonca aj ako skvelú domácu úlohu.

Ďalším plusom takýchto úloh je možnosť autokorekcie. Žiaci pracujú samostatne, s okamžitou spätnou väzbou. Opravovaním si svojich vlastných chýb si rozvíjajú a zlepšujú jazykové zručnosti, vedia hneď ohodnotiť svoju prácu.

V neposlednom rade, online interaktívne vzdelávacie nástroje rozvíjajú digitálne zručnosti našich žiakov, čo je v dnešnej dobe „na nezaplatenie“. Učenie sa slovenčiny v našej škole tak prináša žiakom pridanú hodnotu získavania praktických schopností práce s počítačom a skúseností v digitálnom prostredí, ktoré môžu využiť aj v iných oblastiach.

Tak čo? Vyskúšate sa „zahrať“ s nami?

Vaša Juliana Molnarová