Naša škola

Flamingos je online škola zameraná na doplnkové vyučovanie slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ponúkame interaktívne a pútavé živé online hodiny vedené kvalifikovanými učiteľmi pre deti od 4-15 rokov, rozdelené do malých skupín podľa veku a úrovne ovládania jazyka.

Pomáhame slovenským rodičom ďaleko od domova rozvíjať znalosti slovenského jazyka ich detí a motiváciu spoznávať slovenské reálie a kultúrne dedičstvo našej domoviny.

Náš koncept

Deti majú prirodzenú zvedavosť a chuť spoznávať a učiť sa nové veci. Aj učenie jazyka (a dokonca aj gramatiky) môže byť efektívne a pre deti zaujímavé, pokiaľ je vedené zábavnou a interaktívnou formou. Preto pri vyučovaní v našej online škole používame prostriedky a metódy, ktoré pomáhajú, aby učenie slovenčiny bolo pre deti pútavé a motivujúce.

Či už chcete poskytnúť deťom pravidelný kontakt so slovenčinou, alebo chcete aby si zlepšili slovnú zásobu, spoznali gramatiku, naučili sa správne písať, čítať s porozumením, alebo sa pripravili na rozdielové skúšky a návrat na Slovensko – sme pripravení poskytnúť ucelený a pravidelný vzdelávací program pre deti s rôznou úrovňou slovenčiny a s rôznymi očakávaniami výsledkov.

Škola aktívne spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela, s ISEIA – Asociáciou slovenských vzdelávacích centier vo svete, so vzdelávacími centrami v zahraničí, s Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí a ďalšími relevantnými organizáciami.

Prečo Flamingos?

Rozvíjame u detí znalosť slovenského jazyka

Dávame možnosť spriateliť sa s deťmi rovnakého jazykového zázemia

Ponúkame zaujímavé a efektívne spôsoby výučby

Vyučujeme v interaktívnej online triede pomocou moderných audio-vizuálnych materiálov

Prehlbujeme vedomosti detí o Slovensku

Poskytujeme koncept a metódy ušité na mieru deťom Slovákov žijúcich mimo Slovenska

Spolupracujeme s kvalifikovanými pedagógmi

Máme dlhoročné skúsenosti s vyučovaním detí zahraničných Slovákov

Rozvíjame u detí znalosť slovenského jazyka

Dávame možnosť spriateliť sa s deťmi rovnakého jazykového zázemia

Ponúkame zaujímavé a efektívne spôsoby výučby

Vyučujeme v interaktívnej online triede pomocou moderných audio-vizuálnych materiálov

Prehlbujeme vedomosti detí o Slovensku

Poskytujeme koncept a metódy ušité na mieru deťom Slovákov žijúcich mimo Slovenska

Spolupracujeme s kvalifikovanými pedagógmi

Máme dlhoročné skúsenosti s vyučovaním detí zahraničných Slovákov

Naša filozofia

Plameniaky sú prekrásne sťahovavé vtáky, ktoré harmonicky nažívajú vo vzájomnom vzťahu, aj vďaka starostlivosti svojich rodičov, ako aj všetkých členov komunity. Bolo nám teda prirodzené pomenovať našu školu „Flamingos“. Tento koncept nám pripomína, že v spolupráci s rodičmi sa snažíme podporovať a rozvíjať vzdelávanie slovenských detí žijúcich v zahraničí.

Rôznorodosť detí z odlišných geografických a kultúrnych zázemí, ktoré majú spoločné slovenské korene, poskytuje bohatstvo a rozmanitosť detských skúseností a vytvára nadšenie v našej komunite. Našou výzvou je nájsť jedinečnosť každého dieťaťa a vytvoriť bezpečné a stimulujúce prostredie, v ktorom môže každé dieťa vyniknúť.