fbpx

Flamingos u ženistov UNFICYP

Naša škola nadviazala na vianočnú akciu v decembri 2018 so slovenskými vojakmi SLOVCON v tábore M.R. Štefánika vo Famaguste a v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky zorganizovala dňa 14.12.2019 predvianočné stretnutie žiakov a rodičov školy, tentokrát so slovenskými ženistami slúžiacimi na veliteľstve mierovej operácie UNFICYP v nárazníkovej zóne v Nikózii. Deň plný zábavy a zážitkov čakal nielen na deti či rodičov, ale aj pre samotných vojakov, ktorí sa deťom neustále venovali a ani dážď nemohol pokaziť fantastickú náladu, ktorá vládla celý deň. Malí návštevníci kempu Tatry si prezreli a s asistenciou profesionálnych vojakov aj vyskúšali ženijnú techniku, dozvedeli sa zaujímavé informácie o práci a poslaní ženistov, naučili sa ako sa maskovať v teréne, sledovali ukážku prevádzky civilnej techniky a vyskúšali si svoje zručnosti pri spoločnom zhotovovaní násteniek.

Program si však nepripravili len vojaci, ale aj deti zo slovenskej školy. Ľudové tance malých školákov pohladili dušu každého vojaka. Deti potom vyzvali do tanca aj vojakov, ktorí mali čo robiť, aby s deťmi držali krok. Na záver deti darovali slovenským ženistom vlastnoručne vyrobené vianočné pozdravy.

All rights reserved.
All rights reserved.