Slovenské sviatky: Čo oslavujeme 1. novembra?

Prelom októbra a novembra je vo viacerých krajinách sviatočný. Či už slávite Halloween, Dušičky, El día de los muertos alebo iný sviatok, vždy je fajn sa na pár chvíľ zastaviť a užiť si čas s rodinou. Aké sú však rozdiely medzi týmito sviatkami a ich tradíciami?

Halloween je pôvodne keltský sviatok, ktorý sa oslavuje 31. októbra. Sprevádzajú ho rôzne zvyky a tradície. Najrozšírenejším je príprava strašidelných kostýmov. Ľudia verili, že keď sa zamaskujú, tak ich duchovia nechajú na pokoji. Z toho vychádza aj zvyk chodenia od domu k domu a získavanie sladkostí za krátku básničku. Ďalší zvyk je vyrezávanie tekvíc, ktoré sú osvetlené sviečkou, ktoré zase slúžili na odohnanie mŕtvych duší.

El día de los muertos alebo Deň mŕtvych v Mexiku je farebný sviatok a radostná spomienka na zosnulých blízkych. Oslavuje sa 1. – 2. novembra. Tento sviatok sprevádza príprava najobľúbenejších jedál zosnulých, sprievody v maskách a maľovanie na tvár.

Dušičky alebo Sviatok všetkých svätých sa oslavujú na Slovensku 1. novembra ako spomienka na blízkych, ktorí nás opustili. Na Slovensku má úcta k mŕtvym veľmi silnú a starú tradíciu. Korene tohto sviatku musíme hľadať ešte v pohanských časoch. Neskôr kresťanstvo, ktoré na mŕtvych pamätá tiež, túto tradíciu pretransformovalo, a tak z kresťanského hľadiska 1. novembra si pripomíname Sviatok všetkých svätých a 2. november je venovaný pamiatke zosnulých. S týmto sviatkom sa spája návšteva cintorínov. Hroby sa zdobia kvetovými vencami, kríkmi chryzantém a kahancami so sviečkami. Určite si každý z vás spomenie na vysvietené cintoríny v skorý jesenný podvečer. No a keďže 1. november je na Slovensku štátny sviatok, tak návštevy cintorínov spravidla končia návštevami príbuzných, ktorých sme dlho nevideli.