Naši učitelia

Martin Hoľko

Ahojte, volám sa Martin a som jedným z tých šťastlivcov, pre ktorých učenie nie je prácou, ale zábavou a životným poslaním. 

Okúsiť pocit, keď s niekým zdieľate svoje vedomosti a skúsenosti, je na nezaplatenie... Mám rád šport, cestovanie, históriu, spánok a úsmev na tvárach ľudí. Hneď po vysokej škole som začal učiť a ešte ma to neprestalo baviť. Strávil som sedem rokov na gymnáziu a tri roky na základnej škole. Najradšej som mal exkurzie, kde sa vzdelávanie prelínalo so zábavou a zážitkami. Učenie vonku v parku historického centra mesta malo svoje neopakovateľné čaro. Mal som tú možnosť pracovať s ľuďmi z „tretích krajín“, kde sme sa popri rôznych aktivitách venovali aj slovenčine. Rád spomínam na lektorovanie dospelých. Tí, keď sa dostali do rolí žiakov, svojim správaním vôbec nezaostávali za deťmi v škole. Patrím do tímu, ktorý vyučuje na školách formou zážitkových workshopov. Momentálne online formou.

Som presvedčený o tom, že zážitkové a praktické vyučovanie by malo tvoriť základ edukácie na všetkých vzdelávacích inštitúciách. Jednotlivé predmety by sa mali vzájomne prekrývať a dopĺňať, nie izolovať. Výučba slovenského jazyka má oproti mnohým predmetom tú výhodu, že sa cez ňu dá spoznať kultúra, história, geografia či rôzne zaujímavosti špecifického, no krásneho Slovenska.

Lenka Hanusová

Ahojte, volám sa Lenka a jednou z mojich najväčších radostí v živote je práca s deťmi.

Po štúdiu na gymnáziu som sa rozhodla svoj život nasmerovať ku školstvu. Počas štúdia biológie a fyziky som zistila, že ma to tiahne k menšej vekovej kategórii a tak som sa rozhodla pre prácu s deťmi v materskej škole. Následne som si počas svojej 6 ročnej praxe dokončila vysokú školu.

Som jeden z tých pedagógov, ktorých práca nielen baví, ale vyslovene napĺňa. Cítim, že práca s deťmi je mojim poslaním a nemenila by som ju za nič na svete. Každé dieťa je unikát a potrebuje individuálny prístup a ja sa svojou prácou s deťmi snažím nájsť jedinečnosť každého dieťaťa a vytvoriť prostredie, v ktorom môže každé dieťa vyniknúť.

Rada objavujem s deťmi krásu slovenčiny pomocou hier, piesní a básni. Milujem dramatizovanie a hry s bábkami. Mojou najkrajšou odmenou je, keď sa deti tešia na moje hodiny a keď im dokážem vyčarovať úsmevy na tváričkách.

Teším sa na vás a vaše ratolesti!

Lea Danihelová

Einstein povedal, že „prežitie záhady je základnou emóciu, ktorá stojí pri zrode pravého umenia a vedy. Ten, kto nevie a prestal sa diviť, je vo vnútri mŕtvy, je ako zhasnutá sviečka.“

Volám sa Lea. Som mamou troch super detí. Som tiež kvalifikovaná učiteľka. Rada hľadám nové spôsoby a rozširujem si svoje vedomosti. Avšak aj napriek tomu som presvedčená, že hoci sú poznatky, ktoré som nadobudla dôležité, omnoho viac moje pedagogické pôsobenie na deti ovplyvňuje to, kým som ako človek.

Iba šťastný a spokojný učiteľ môže vychovať šťastné a spokojné deti. Iba zvedavý učiteľ prebudí zvedavosť. Iba láskavý učiteľ vybuduje medzi deťmi atmosféru lásky, dôvery a spolupráce. Ak som ja ako pedagóg plná údivu, očarená životom a prácou, ktorú robím, prenesiem toto nadšenie aj na deti. Deti zmĺknu, rozžiaria sa im oči, chcú sa spolu so mnou vydať po ceste za dobrodružstvom, po ceste spoznávania nových vecí.

Nie som tým, kto má všetky správne odpovede a je zdrojom všetkého poznania. Som spolupútnik, pátrač a objaviteľ. Som ten, kto deti usmerňuje a sprevádza, ale nestojí v centre ich vzdelávania. Overila som si, že ak sa deti pre vyučovanie nadchnú, učiteľ je často iba v roli pozorovateľa a povzbudzovateľa. Ak deťom pomôžem objaviť v tom, čo robia, niečo strhujúce a zmysluplné, práca na hodinách pre nich nebude ubíjajúca. Práve preto pri vyučovaní využívam veľa praktických činností, hier, snažím sa o prepojenie poznatkov do reálneho života. Rada umožňujem deťom hľadať súvislosti, klásť otázky, skúmať problémy. Chcem, aby sa každé dieťa cítilo úspešné, aby sa učili zmysluplné veci v atmosfére pohody a radosti.

Je mnoho vecí, nad ktorými žasnem. Jednou z nich je priateľstvo. Rada využívam prirodzenú túžbu detí tráviť čas s kamarátmi, hrať sa a rozprávať. Prácu sa snažím pripraviť tak, aby mali deti čo najviac možnosti spolupracovať v skupinách, zdieľaním znásobovať svoju energiu a učiť sa jeden od druhého.

Jazyk je ďalšia vec, ktorá má napĺňa úžasom. Je neuveriteľné, že ľudia sú schopní premeniť myšlienky na slová a dorozumieť sa. Slovenčina je môj materinský jazyk, a preto je môjmu srdcu najbližšie. Je pre mňa cťou umožniť mojim žiakom pochopiť rôzne aspekty tohto nádherného jazyka, precítiť ich, byť ich schopní používať, dotýkať sa nimi sveta. Slovensko je malá, ale nádherná krajina.

Hoci som precestovala mnoho krajín sveta, Slovensko, jeho ľudia, kultúra, príroda a história tvoria môj domov. Veľmi rada sa o svoju lásku k Slovensku podelím aj so svojimi študentami.

Náš manažment tím

Marieta Gundová

Riaditeľka a zakladateľka školy

Ahojte, volám sa Marieta, som zakladateľkou a riaditeľkou školy Flamingos. Narodila som sa na Slovensku, ale vďaka mojim rodičom, mojej kariére a mojej vášni ku cestovaniu, som väčšinu svojho života prežila v zahraničí. Žila som a pracovala v Ázii, USA, Európe, na Blízkom východe, okrem toho som navštívila aj mnoho iných krajín ako turista/cestovateľ. 

Miriam Račeková

Manažér

Ahojte, volám sa Miriam a v prvom rade som rodič dieťaťa, ktoré navštevuje školu Flamingos. Okrem toho som nadšená existenciou našej školy, takže vo svojom voľnom čase sa zaoberám práve prácou pre Flamingos. 

Venujem sa administratíve, manažovaniu sociálnych sietí, komunikácii s rodičmi, organizovaniu mimoškolských aktivít a v podstate čomukoľvek, čo je potrebné pre naše fungovanie.

Zuzana Nicolaou

Administrátor

Ahojte, moje meno je Zuzka. Osud ma zavial na Cyprus, kde som popri štúdiu spoznala lásku svojho života a tak sa tento stredomorský ostrov stal mojim domovom. Moje dve dcérky a čerstvá káva sú mojou najväčšou radosťou. Okrem toho milujem bryndzové halušky a rozhovory s kamarátmi krajanmi.

All rights reserved.
All rights reserved.