Školné

Školné je v Euro a zahŕňa náklady na učebnice, pomôcky, učebné priestory a materiály na domáce úlohy.
Ceny školného - školský rok 2017/ 2018
Vek Prvé dieťa Druhé a ďalšie dieťa

Predškoláci

5 - 6

5 dvojmesačných záloh €55.00 

Ročné školné €275.00

5 dvojmesačných záloh €50.00

Ročné školné €250.00  

2 polročné zálohy €130.00

Ročné školné €260.00

2 polročné zálohy €120.00

Ročné školné €240.00

Ročné školné €240.00 Ročné školné €220.00

Žiaci 

1. stupňa a

2. stupňa

7 - 15

5 dvojmesačných záloh €100.00

Ročné školné €500.00

5 dvojmesačných záloh €90.00

Ročné školné €450.00

2 polročné zálohy €245.00

Ročné školné €490.00

2 polročné zálohy €220.00

Ročné školné €440.00

Ročné školné €475.00 Ročné školné €430.00
Školné je splatné pred začiatkom školského roka alebo najneskôr v prvý deň novej periódy (mesiac alebo polrok), a to v závislosti od zvolenej platobnej frekvencie, ktorú si rodič určí pred začiatkom školského roku.

Platca školného obdrží od školy faktúru alebo príjmový doklad potvrdzujúci prijem finačných prostriedkov na účet školy.

V prípade, že dieťa nastúpi do školy počas školského roka alebo ho neabsolvuje celý, zaplatí iba alikvotnú čiastku školného.

Flamingos School

Slovak School in Cyprus