Platobné podmienky

Platobné podmienky


Šekom:
Platbu možno uskutočniť šekom vystaveným na Nadáciu Flamingos-Slovak School in Cyprus. 

Bankovým prevodom:
Prevodom na účet číslo 139-01-762170-01

Hellenic Bank:
IBAN: CY13 0050 0139 0001 3901 7621 7001
SWIFT code: HEBACY2N

Hotovosť:
Prosíme vás o platbu minimálne za tri mesiace. Presnú sumu peňazí prineste v uzavretej obálke označenej menom dieťaťa a sumou. Obálku dajte pani učiteľke vždy na začiatku mesiaca. 


Flamingos School

Slovak School in Cyprus