Sponzoring

Sponzoring

Za úspešným vznikom školy Flamingos ako prevádzky v prvom školskom roku, sú Cypersko-Slovenská obchodná asociácia, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstvo školstva a telovýchovy SR. Ďakujeme tiež Ministerstvu školstva Slovenskej republiky za poskytnutie učebníc a Ministerstva školstva Cyperskej republiky za poskytnutie priestorov. Radi by sme poďakovali týmto organizáciám za ich podporu a spoluprácu.

Vzhľadom k tomu, že Flamingos je veľmi malá škola s obmedzenými možnosťami príjmov, naďalej hľadáme sponzorov. Ak máte záujem sponzorsky podporiť našu školu a iniciatívu vzdelávať naše deti, kontaktujte prosím Marietu Gundovú na email marieta@flamingosschool.com alebo na telefónnom čísle +357 966 00031.
Svetové združenie Slovákov v zahraničí - SZSZ

Flamingos School

Slovak School in Cyprus