Rada rodičov

Parents council

Rada rodičov

Rada rodičov je poradný a kontrolný orgán školy, ktorý je platformou pre spoluprácu učiteľov a rodičov, najbližších a najdôležitejších ľudí v živote dieťaťa. Rada zároveň slúži ako dôležité prepojenie pre efektívnu komunikáciu medzi rodičmi, učiteľmi a manažmentom školy, na zdieľanie námetov a podporu kultúry kontinuálneho zlepšovania sa.

Rada rodičov pozostáva zo zástupcov rodičov, jedného z každého mesta, v ktorom prebieha vyučovanie. Títo rodičia sú zvolení vždy na začiatku školského roka na dobu jedného roka ostatnými rodičmi a je to dobrovoľná funkcia. Rada sa stretne so zástupcami školy dvakrát ročne a výsledky jednania sú uverejnené na webových stránkach školy alebo zaslané rodičom emailom.

Flamingos School

Slovak School in Cyprus