Naša škola

Naši žiaci

Škola poskytuje vzdelávanie pre deti od 5 do 15 rokov. Deti sú rozdelené do troch skupín na

⦁ predškolákov (5 – 6 ročné)
⦁ 1. stupeň (6 – 10 ročné)
⦁ 2. stupeň (10 - 15 ročné)

Našou snahou je uľahčiť deťom prístup k výučbe slovenského jazyka, preto vyučovanie prebieha v malých, vekovo zmiešaných skupinách. Princípom sú takzvané málotriedky, ktoré sú na Slovensku bežné. V zmiešaných triedach je od troch do desať detí. Každé dieťa je jedinečné a preto rozdelenie do malých skupín nám umožní individuálny prístup a vyučovanie prispôsobené potrebám a špecifikám každého dieťaťa.

Metódy výučby

Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a my vo Flamingos veríme, že tí, ktorí sa vedia rýchlo prispôsobiť a reagovať promptne na vývoj majú väčšiu nádej dosiahnuť maximálne naplnenie a úspech vo svojom živote.

Metódy, ktoré v škole používame motivujú deti sa učiť a inšpirujú ich sebavedomie tak, aby im pomohlo dosiahnuť to najlepšie, čo sa v nich skrýva. Podporujeme prostredie na rozvoj kreativity a nezávislého myslenia pomocou metód problémového vyučovania a projektovej výučby. Podporujeme deti k spolupráci a tímovej práci metódami skupinového a kooperatívneho vyučovania.

Domáca príprava

Domáca príprava je dôležitou súčasťou úspešného napredovania žiakov. Pri frekvencii výučby jeden krát týždenne je potrebné, aby si deti počas týždňa precvičili to, čo im je v škole vysvetlené. Domáca úloha má dve časti - čítanie, čítankové aj mimočítankové a písomnú časť, súvisiacu s precvičením prebratého učiva.

Domáca príprava pomáha deťom v rozvoji pozitívnych vzdelávacích zručností a návykov, ktoré im budú veľmi užitočné počas celého ich života.

Náhrada vymeškaných hodín

Ak sa dieťa z dôvodu choroby nemôže zúčastniť vyučovania, môže si hodinu nahradiť tak, že sa zúčastní na vyučovaní v inom meste. Neúčasť dieťaťa na vyučovaní, ako aj požiadavku náhrady hodiny, prosíme, vždy škole vopred oznámiť administrátorke školy.

Nahradiť hodinu sa dá aj priplatením extra vyučovacích hodín vo vopred dohodnutom termíne s administratívou školy.


Škola a jej vybavenie vybavenie

Vyučovanie prebieha v priestoroch týchto miestnych základných škôl:
  • 9th Elementary School Koupateio, Karchidonos, 8028 Paphos
  • Elementary School Linopetra, Kantara, Agios Athanasios, 4102 Limassol
  • 1st Primary School, Engomi, 44 Archiepiskopou Makariou 111, Engomi 2407
  • Primary School of Agiou Ioanni, 70 Chamit Mpei, Larnaca 6050
  • 2nd Primary School Paralimni, 118 Protara Avenue, Paralimni 5289
Priestory na vyučovanie nám poskytuje Ministerstvo školstva Cyperskej republiky.

Zdravie a bezpečnosť detí sú pre nás to najdôležitejšie a škola dodržuje všetky bezpečnostné predpisy v súlade so zákonmi Cyperskej republiky.

Našou snahou je poskytnúť deťom modernú formu vzdelávania. Učitelia budú počas hodín využívať najmodernejšiu techniku a interaktívne učebné materiály.

Mimoškolské a víkendové aktivity

Škola organizuje počas roka niekoľko mimoškolských aktivít pre žiakov školy. Tieto aktivity sú samozrejme cielené nielen pre deti, ale aj pre rodičov a slovenskú komunitu. My veríme, že tieto aktivity poskytnú ideálne podmienky na spoznanie rodákov žijúcich na našom ostrove. Organizujú sa rôzne výlety a posedenia. Pri týchto aktivitách radi privítame aj Vaše najmenšie deti, ktoré do školy ešte nechodia.

Všetky aktivity sú vopred oznámené a treba sa ne vopred prihlásiť. Bližšie informácie o plánovaných aktivitách budú zverejnené na našej webovej aj facebookovej stránke.

Čas a miesto vyučovania

Aby sme uľahčili prístup Slovákom bývajúcim v rôznych častiach ostrova, vyučovanie prebieha v rôznych mestách Cypru ako Nikózia, Limasol, Larnaka, Pafos a Paralimni.

V každom meste sa vyučuje jeden deň v týždni v popoludňajších hodinách. Presné informácie o mieste a čase vyučovania nájdete v časti Rozvrh.

Učebnice a pomôcky

Škola v rámci školného poskytne učebnice a základné školské pomôcky. Ich náklady sú zahrnuté v školnom a deti ich dostanú v priebehu školského roka.

Flamingos School

Slovak School in Cyprus