Učitelia

Viera Míčková

Učiteľka

Svoju takmer dvadsaťročnú kariéru učiteľky začala ukončením štúdia odboru učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl na pedagogickej fakulte v Nitre. V roku 1999 absolvovala 1. atestačnú skúšku a vzdelanie si ďalej dopĺňala rôznymi kurzami kreditového vzdelávania pre učiteľov.

Prichádza k nám zo súkromnej bilingválnej školy na Bilíkovej ulici v Bratislave, kde pôsobila štyri roky ako učiteľka prvého až šiesteho ročníka. Predtým pôsobila na základnej škole v Radimove, kde bola aj riaditeľkou. Jej ďalšie pracovné skúsenosti sú zo základných škôl v Strážnickej Skalici a Senici.

Viera má dve dospelé deti a keď práve nerobí jej hlavnú záľubu, čo je učenie, tak rada cestuje, spoznáva nové krajiny, ich kultúru a ľudí. Obľubuje umenie - zvlášť hudbu a spev.

Flamingos School

Slovak School in Cyprus