Naša filozofia

Naša filozofia

Plameniaky sú prekrásne sťahovavé vtáky, ktoré prekvitajú vo vzájomnom vzťahu medzi sebou ale aj vďaka starostlivosti nielen svojich rodičov, ale aj všetkých členov celej komunity. Bolo nám teda prirodzené pomenovať novú slovenskú školu na Cypre "Flamingos". Tento koncept nám pripomína, že v spolupráci s rodičmi, sa snažíme podporovať a rozvíjať vzdelávanie a rozvoj slovenských detí žijúcich na Cypre.

Naša škola poskytuje vyvážené študijné osnovy, ktoré sú nielen náročné, stimulujúce ale aj príjemné a zábavné.

Rozmanitosť detí z rôznych jazykových a kultúrnych zázemí poskytuje bohatstvo a rozmanitosť detských skúseností a vytvára nadšenie v našej komunite. Našou výzvou je nájsť jedinečnosť každého dieťaťa a vytvoriť prostredie, v ktorom môže každý jedinec vyniknúť a byť ocenený za to, čo dosiahol. Vzdelávací proces by mal byť náročný, ale zároveň stimulujúci, predovšetkým v týchto životne kľúčových rokoch dieťaťa, ale zároveň musí byť veselý a  bezpečný.

Flamingos School

Slovak School in Cyprus