Škola Flamingos

Vitajte na stránke Slovenskej doplnkovej školy na Cypre, ktorá bola založená v máji 2016 z iniciatívy Cypersko-Slovenskej obchodnej asociácie a za podpory Veľvyslanectva Slovenskej Republiky na Cypre.

Cieľom výučby v Slovenskej doplnkovej škole na Cypre je priblížiť deťom slovenský jazyk a získať vedomosti porovnateľné s vyučovaním slovenského jazyka na slovenských základných školách. Deti sa primeranou formou učia nielen slovenčinu, reálie Slovenska a jeho históriu a zemepis, ale spoznávajú aj bohatstvo slovenskej ľudovej tvorby a tradícií. Súčasťou aktivít v rámci vyučovania sú básne a piesne, kreslenie, interaktívne hry, divadielko, či slovenské rozprávky.

Vyučovanie vedie kvalifikovaný pedagóg zo Slovenska. 

Vzdelávací obsah vychádza z platného štátneho vzdelávacieho programu Slovenskej republiky a v prípade záujmu, pripraví žiakov na komisionálne skúšky.

Slovenská doplnková škola na Cypre s názvom Flamingos je založená ako nezisková nadácia a riadi sa podľa práva Cyperskej republiky. Škola je čiastočne financovaná sponzorskými príspevkami a z časti z príspevkov rodičov na školné.

Tešíme sa na Vás a na vaše deti!

Naša filozofia

Plameniaky sú prekrásne sťahovavé vtáky, ktoré prekvitajú vo vzájomnom vzťahu medzi sebou ale aj vďaka starostlivosti nielen svojich rodičov, ale aj všetkých členov celej komunity. Bolo nám teda prirodzené pomenovať novú slovenskú školu na Cypre "Flamingos". Tento koncept nám pripomína, že v spolupráci s rodičmi, sa snažíme podporovať a rozvíjať vzdelávanie a rozvoj slovenských detí žijúcich na Cypre.

Naša škola poskytuje vyvážené študijné osnovy, ktoré sú nielen náročné, stimulujúce ale aj príjemné a zábavné.

Rozmanitosť detí z rôznych jazykových a kultúrnych zázemí poskytuje bohatstvo a rozmanitosť detských skúseností a vytvára nadšenie v našej komunite. Našou výzvou je nájsť jedinečnosť každého dieťaťa a vytvoriť prostredie, v ktorom môže každý jedinec vyniknúť a byť ocenený za to, čo dosiahol. Vzdelávací proces by mal byť náročný, ale zároveň stimulujúci, predovšetkým v týchto životne kľúčových rokoch dieťaťa, ale zároveň musí byť veselý a bezpečný.

Vyučovacie priestory

Vyučovanie prebieha v priestoroch týchto miestnych základných škôl:


9th Elementary School Koupateio, Karchidonos, 8028 Paphos
Elementary School Linopetra, Kantara, Agios Athanasios, 4102 Limassol
1st Primary School, Engomi, 44 Archiepiskopou Makariou 111, Engomi 2407
Primary School of Agiou Ioanni, 70 Chamit Mpei, Larnaca 6050
2nd Primary School Paralimni, 118 Protara Avenue, Paralimni 5289

Priestory na vyučovanie nám poskytuje Ministerstvo školstva Cyperskej republiky.

Zdravie a bezpečnosť detí sú pre nás to najdôležitejšie a škola dodržuje všetky bezpečnostné predpisy v súlade so zákonmi Cyperskej republiky.


image

Môžete sa prihlásiť, kontaktujte nás prosím

Flamingos School

Slovak School in Cyprus